بومی سازی قطعات خودرو

بدون شک یکی از مهمترین اهداف  توسعه کشور،از یک طرف جذب قدرت ساخت قطعات و سایر نیازمندی های صنعت خودرو و از طرف دیگر توانمندسازی سازندگان در حوزۀ فناوری های مرتبط می باشد. توانمندی های تکنولوژی باعث تسریع در جذب تکنولوژی های دیگر شده و توانایی توسعه آنها و خلق دانش های جدید را افزایش می دهد. براین اساس اهداف و اولویت های ساخت داخل در صنعت خودرو به شرح زیر است:

 · بومی سازی تکنولوژی

· ایجاد زمینه های انگیزش رشد و  توسعه صنایع خودرویی از طریق توانمندسازی سازندگان

· اولویت دادن به گسترش فعالیتهای R & D  در صنایع خودرویی

· ایجاد و افزایش اشتغال داخلی

· رساندن کیفیت محصولات و فرآورده های صنایع خودرویی به استانداردهای بین المللی

· جلوگیری از خروج ارز

· کاهش قیمت خرید

· دسترسی سریع به فروشنده جهت سفارش

· کاهش زمان تحویل کالا

· کاهش خرید های اشتباه

 

شرکت کاراکو

شعار ما: تولید بدون کارخانه

%

بومی سازی

www.karako.co

karako.co@yahoo.com

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Follow by Email