پروژه ساخت

طراحی و ساخت و تولید قطعات صنعتی

شرکت کاراکو

 

شعار ما: تولید بدون کارخانه

گالری ساخت

توضیحات

عرصه ساخت و تولید قطعات از جمله نیازهای امروز صنعت کشور برای رسیدن به خود کفایی و تامین نیاز داخل می باشد . شرکت کاراکو با تکیه بر دانش فنی و تجربه مهندسان خود در این عرصه گام نهاده تا در این راستا در ارتقای تکنولوژی و رونق تولید کشورمان ایران سهیم باشیم. 

%

ساخت و تولید

www.karako.co

karako.co@yahoo.com

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Follow by Email