شرکت فنی و مهندسی کاراکو در راستای توسعه نوآوری تکنولوژی و تبدیل شدن به سازمانی دانش بنیان گام بر داشته و امید است با حضور کارشناسان با تجربه  مجموعه، در این مسیر بتواند به موفقیت دست پیدا کند و در رشد و شکوفایی کشور مثمر ثمر باشد .

ساخت و تولید

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Follow by Email